Általános utazási feltételek

A különjárati személyszállításra vonatkozó általános feltételek

 • A Contiki Kft kijelenti, hogy a személyszállítási tevékenység végzéséhez valamennyi hatósági engedéllyel rendelkezik és a jogszabályokban eloírt kötelezettségeinek eleget tett.
 • Az utazási szerzodés akkor jön létre, amikor az utas vagy képviseloje a Contiki Kft ajánlata szerint a szolgáltatásokat megrendelte, a megrendelést a Contiki Kft elfogadta és az utas a díjeloleget megfizette.
 • Az utazás meghatározását, minoségi jellemzoit az utazási szerzodésen kívül a Contiki Kft által kiadott ajánlat (tájékoztató) tartalmazza
 • Az eloleg a (tervezett) teljes díj 40%-a, amelyet a Contiki Kft bankszámlájára lehet átutalni illetoleg készpénzben megfizetni. Az elolegen felül fennmaradó összeg az utazás befejezése után 8 napon belül minden külön felhívás nélkül esedékessé válik. Az elolegrol illetve a teljes díjról a cég számlát állít ki az utas részére.
 • Az autóbusz foglalás a Megrendelo kitöltése és annak visszajuttatása valamint a foglalási díj megfizetését követoen válik esedékessé. A foglaló mértéke a fuvar feladat elokalkulációjának 40%-a. 
 • Kereskedelmi és Hitelbank ZRt. 1051 Budapest Vígadó tér 1., Számlaszám:  10400339-50515757-75691009,  SWIFT code: OKHBHUHB, IBAN: HU38 – 1040-0339-5051-5757-7569-1009
 • A megrendelo tudomásul veszi a busz illetoleg a sofor menet- és piheno idejének beosztásait, amelyet az AETR, és a munkatörvénykönyv szabályoz, Nem adhat olyan feladatot vagy utasítást a sofornek, ami ezek betartását nem teszi lehetové.
 • A buszvezeto minden 10 óra egybefüggo pihenoidejét követoen áll az utasok rendelkezésére, az azt követo 14 órában, amelybol a maximum 9 óra vezetési idejét vagy 2×4,5 órás (köztes piheno itt: 45 perc), 3×3 órás (köztes piheno itt: 30 perc) részekre oszthatja.
 • Az utas köteles az utazásra vonatkozóan a mindenkori jogszabályokat, eloírásokat (pl. útlevél-, vízum-, vám- és devizajogszabályok, egészségügyi eloírások, stb.) betartani. Mindezek elmulasztása vagy megszegése esetén keletkezett károk és többletköltségek kizárólag az utast terhelik.
 • Az utazás során az Utas által a buszban okozott kárért az Utas közvetlenül tartozik anyagi felelosséggel.
 • Más megállapodás hiányában a díjszámítás alapja a telephelytol-telephelyig megtett pontos km, a tachográf alapján.
 • Foglalás esetén az utas az utazás megkezdése elott a szerzodéstol írásban tett nyilatkozattal bármikor elállhat. Ha erre az utazás megkezdését megelozo 14. napot követoen kerül sor, az utas egyideju esedékességgel a teljes utazási díj alábbi százalékának megfelelo összegu általános kártérítést köteles fizetni, melynek mértéke a következo:
  • 14-7 napon belüli lemondás esetén: 10%
  • 7 napon belül, illetve meg nem jelenés esetén: 20%
 • A Contiki Kft nem tartozik felelosséggel az utassal szemben, ha az utazás elháríthatatlan külso ok (vis maior, háború, terrorizmus, belso zavargás, sztrájk, járvány, természeti katasztrófa) miatt hiúsul meg (Ptk. 399. §-a). Ha a szerzodés teljesítése az utazás során ellehetetlenül, a Contiki Kft az utas érdekében a tole elvárható legnagyobb gondossággal köteles eljárni.
 • Az utas poggyászának, kézicsomagjának orzésérol az utazás során maga köteles gondoskodni
 • Az utas kötelezi magát, hogy az utazáson ill. annak programjain kizárólag akkor vesz részt, ha az általa ismert egészségi állapota ezt lehetové teszi, ill. amennyiben nem szenved olyan betegségben, amelyre tekintettel az utazási szolgáltatás valamely részének igénybe vétele számára a megszokottnál nagyobb kockázatot jelent. Az utas az utazáson saját felelosségére vesz részt.  A díj nem tartalmaz  baleset-, betegség- és poggyászbiztosítást.
 • A  Contiki Kft jogosult alvállalkozó igénybevételére.
 • Az Contiki Kft és partnerei mindent megtesznek annak érdekében, hogy az utas az úti célt biztonságban és idoben elérje, azonban az utazás idotartama függ az idojárási, az út- és forgalmi viszonyoktól is.

Díjkategóriáink:

 • 1.    8+1 sofor esetén 100 Ft/km, napi minimum 250 km.
 • 2.  18+1 sofor esetén 120 Ft/km, napi minimum 250km.
 • 3.  30+1 sofor esetén 200 Ft/km, napi minimum 250km.
 • 4.  45+1 sofor esetén 250 Ft/km, napi minimum 250km.
 • 5.  72+1 sofor esetén 330 Ft/km, napi minimum 250km.
 • Zárható csomagszállító utánfutó: 3.000 Ft+áfa/nap.

– Az árak Áfa nélkül értendoek, melynek mértéke nemzeti forgalomban 27%, nemzetközi forgalomban áfamentes. – Nemzetközi felár 10%   

– A buszok minimum napidíjának alapját 250 Km képezi, ez az ár tartalmazza a busz és a hozzá tartozó 1 sofor napidíját egyaránt.    

– Óradíjas díjszabás esetén a telephelytol-telephelyig minden megkezdett óra számít, valamint a sofor 6000Ft/nap napidíja.    

– A mindenkori díj tartalmazza egy sofor napidíját,(2. sofor napi 8.500 Ft/nap),  az autóbusz bérleti díját, de nem tartalmazza az autópálya, komp, út, parkolási, stb. díjakat és a sofor(ök) szállását és ellátását sem.   

– Ha a megrendelo, vagy az utasok nem biztosítják a sofor(ök) szállását, akkor napi nettó 5.000 Ft/fo, külföldön 10.000 Ft/fo, illetve ellátását akkor  napi nettó 3.000 Ft/fo, külföldön 5.000 Ft/fo díjat kötelesek fizetni, és ezt elore a Contiki Kft tudomására hozni.  

– A buszok hitelesített menetíró berendezéssel vannak ellátva, ha nincs külön megállapodás, akkor telephelytol-telephelyig ez alapján állapítjuk meg a fuvardíjat.   

A díjtételeken felül a megrendelot a következo költségek terhelik az autóbuszok esetén:   

– Belföldi autópályadíj (19 foig D1, Fölötte D2),   

– Nemzetközi autópálya díjak (országonként eltéroek)  

– Parkoló, komp, egyéb.

  (Nagyobb távolság illetve rendszeres megrendelés esetén kérje egyedi ajánlatunkat!)

ezfc id=’1′ /]